Cosaint Sonraí

Fáilte chuig an leathanach Cosanta Sonraí do na Boird Stáit. Tá ár bpolasaithe ar fad anseo maidir le do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint chomh maith le rannán Ceisteanna Coitianta. Tá súil againn go bpléifidh aon cheist atá agat faoin réimse seo anseo.Cáipéisí maidir leis an gCosaint Sonraí:

Ráiteas Príobháideachais an Iarrthóra

Ráiteas Príobháideachais an Bhaill Boird/an Mheasúnóra/an Fheitheora

Cód Cleachtais maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint

Polasaí maidir le Fianán

Sceideal faoi Thaifid a Choinneáil

Polasaí maidir le Slándáil Sonraí

Polasaí TCI

Polasaí maidir le Rochtain ar Ábhar

Foirm d'Iarratas Duine ar a S(h)onraí

 

Ceisteanna Coitianta faoin gCosaint Sonraí: