Select your language

Cad a dhéanaimid?


open eye representing open process

Próiseas earcaíochta
oscailte agus trédhearacach

badge representing high quality

Rialachas agus
cuntasacht ar ardchaighdeánstar representing quality

Píblíne tallainne ar ardchaighdeán

heart in circle on stripped rectangle

Tiomanta don tsochaí
a bhfreastalaímid uirthi
a léiriú ar bhoird stáitcircle with 6 smaller circles on top with images of stateboards clients

Ár gcliaint

Oirbímid le Gníomhaireachtaí Stáit; institiúidí tráchtála, neamhthráchtála agus rialála atá ina gcomhlachtaí earnála poiblí de chuid an stáit agus a bhfuil sé de dhualgas reachtúil orthu tascanna áirithe a dhéanamh ar son Rialtas na hÉireann. Cé go bhfuil siad faoi choimirce Ranna Rialtais, tá siad difriúil agus neamhspleách ón státseirbhís agus cuireann siad seirbhísí fíorthábhachtacha ar fáil do mhuintir na hÉireann, seirbhísí tábhachtacha a mbíonn tionchar acu ar shochaí na hÉireann. Agus tú ag obair ar bhord de chuid Gníomhaireachta Stáit, bíonn deis ar leith agat ról a ghlacadh i bpleanáil agus i dtreoir straitéiseach na gníomhaireachta ar son leas an phobail ar a bhfreastalaíonn sí.

Is féidir leat liosta iomlán de na Boird Stáit