Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as earcaíocht agus roghnú i bpoist éagsúla san earnáil phoiblí. Ba chóir aon cheist atá agat faoi chosaint sonraí a chur chuig info@stateboards.ie nó chuig:

An Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle,
26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1,
D01 C7W6

Nuair a chláraíonn tú ar an suíomh nó má chuireann tú isteach iarratas, is féidir linn taifead ríomhaire a chruthú faoi d’ainm. Úsáidtear eolas a chuireann tú isteach le d’iarratas ar phost chun d’iarratas a phróiseáil agus cuirtear leis de réir mar a théann an próiseas ar aghaidh.

Is féidir go gcuirfí iarratais a fhaightear le linn an fheachtais ar fáil don Aire cuí agus dá oifigigh/comhairleoirí chun gur féidir an t-iarrthóir ceart a phróiseáil agus a roghnú. Má éiríonn le d’iarratas, is féidir do dtabharfaí do shonraí do rannóg na nAcmhainní Daonna san eagraíocht a bhfuil iarratas déanta agat uirthi mar bhall den bhord.

Coinnítear eolas dá leithéid ar ríomhaire, nó i bhfoirm láimhe ar chóras struchtúir comhaid, faoi réir na gceart agus na ndualgas atá leagtha síos san Acht um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003. Tá sé de cheart agat faoin Acht seo cóip d’eolas a bhaineann leat féin a choinnítear ar ríomhaire, nó i bhfoirm láimhe a fháil am ar bith. Gearrann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí táille €6.35 as gach iarratas. Chun cóip den eolas seo a fháil scríobh chuig: An Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí "Áras na Caibidle", 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 D01 C7W6 agus cuir seic ar luach €6.35 le d’iarratas.

TTá an ceart agat sonraí pearsanta a cheartú, nó má tá siad mícheart, go scriosfaí iad mura bhfuil aon chúis dhlíthiúil againn iad a choinneáil. Más mian leat sonraí a cheartú nó a scrios, scríobh chuig An Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí "Áras na Caibidle", 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 agus cuir seic ar luach €6.35 le d’iarratas. Beidh an oifig i dteagmháil leat taobh istigh de thrí seachtaine ina léireofar an tréimhse ama a thógfaidh sé dúinn aon cheartú a dhéanamh.

Baintear míreanna áirithe eolais, nach mbaineann le duine ar bith faoi leith agus/nó le Feachtas Earcaíochta ar bith, as cuntais ríomhaire ar chúiseanna ginearálta staidrimh.

Beartas Fianán

Má théann tú ar ár suíomh nó má thógann tú eolas uaidh, bailímid agus cuirimid an t-eolas seo i dtaisce:

Úsáideann cláir bogearraí an t-eolas thuas ar ár suíomh gréasáin chun staitisticí a chruthú, a chuireann ar ár gcumas a fháil amach cé mhéad daoine a úsáideann na rannáin éagsúla ar ár suíomh, a fháil amach cén t-eolas is mó agus is lú a bhfuil suim ann, sonraí faoi dhearadh teicniúil a shocrú, monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiúchán an chórais, agus cuidiú linn chun go mbeidh an suíomh níos úsáidí do chuairteoirí.

Tá muid tiomanta do sheirbhísí slán ar líne a sholáthar. Mar sin, tá gach gníomh a dhéantar le suíomhanna idirnáisiúnta cosanta trí chriptiú a tá de réir chaighdeáin idirnáisiúnta. Cosnaíonn ballaí dóiteáin agus córais aimsithe ionraidh ár bhfreastalaithe Idirlín. Ní féidir theacht ar na freastalaithe seo taobh amuigh den seomra ina bhfuil siad, agus níl cead ach ag daoine a bhfuil údarás acu dul isteach ann.

Chomh maith le sin, tá saineolaithe slándála neamhspleácha fostaithe againn chun comhairle a thabhairt dúinn faoi n-ár gcórais.