Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí freagrach as earcaíocht agus roghnú i bpoist éagsúla san earnáil phoiblí. Ba chóir aon cheist atá agat faoi chosaint sonraí a chur chuig info@stateboards.ie nó chuig:

An Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle,
26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1,
D01 C7W6

Nuair a chláraíonn tú ar an suíomh nó má chuireann tú isteach iarratas, is féidir linn taifead ríomhaire a chruthú faoi d’ainm. Úsáidtear eolas a chuireann tú isteach le d’iarratas ar phost chun d’iarratas a phróiseáil agus cuirtear leis de réir mar a théann an próiseas ar aghaidh.

Is féidir go gcuirfí iarratais a fhaightear le linn an fheachtais ar fáil don Aire cuí agus dá oifigigh/comhairleoirí chun gur féidir an t-iarrthóir ceart a phróiseáil agus a roghnú. Má éiríonn le d’iarratas, is féidir do dtabharfaí do shonraí do rannóg na nAcmhainní Daonna san eagraíocht a bhfuil iarratas déanta agat uirthi mar bhall den bhord.

Coinnítear eolas dá leithéid ar ríomhaire, nó i bhfoirm láimhe ar chóras struchtúir comhaid, faoi réir na gceart agus na ndualgas atá leagtha síos san Acht um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003. Tá sé de cheart agat faoin Acht seo cóip d’eolas a bhaineann leat féin a choinnítear ar ríomhaire, nó i bhfoirm láimhe a fháil am ar bith. Gearrann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí táille €6.35 as gach iarratas. Chun cóip den eolas seo a fháil scríobh chuig: An Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí "Áras na Caibidle", 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 D01 C7W6 agus cuir seic ar luach €6.35 le d’iarratas.

TTá an ceart agat sonraí pearsanta a cheartú, nó má tá siad mícheart, go scriosfaí iad mura bhfuil aon chúis dhlíthiúil againn iad a choinneáil. Más mian leat sonraí a cheartú nó a scrios, scríobh chuig An Comhordaitheoir um Chosaint Sonraí, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí "Áras na Caibidle", 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 agus cuir seic ar luach €6.35 le d’iarratas. Beidh an oifig i dteagmháil leat taobh istigh de thrí seachtaine ina léireofar an tréimhse ama a thógfaidh sé dúinn aon cheartú a dhéanamh.

Baintear míreanna áirithe eolais, nach mbaineann le duine ar bith faoi leith agus/nó le Feachtas Earcaíochta ar bith, as cuntais ríomhaire ar chúiseanna ginearálta staidrimh.

In áiteanna áirithe ar ár suíomh gréasáin úsáidimid teicneolaíocht “fianáin”. Píosaí beaga sonraí nó comhad beag téacs is ea an teicneolaíocht fianáin a thugann do fhreastalaí gréasáin do do bhrabhsálaí nuair a osclaíonn tú do shuíomh gréasáin. Cuirtear na sonraí i dtaisce ar do bhrabhsálaí. Cuirtear an fianán ar ais chuig do fhreastalaí gréasáin gach uair a osclaíonn tú é.

Ní cláir ríomhaire iad fianáin agus ní ritheann siad ar ríomhaire mar a dhéanann cláir. Ní féidir leo eolas a bhailiú nó feidhmiú leo féin. Ní féidir leo aon eolas pearsanta a bhailiú fút nó faoi do ghléas nó ní féidir leo sonraí nó eolas a bhailiú faoi céard a dhéanann tú ar an Idirlíon. Ní dhéanann siad ach cur ar ár gcumas eachtra níos fearr a bheith agat ar líne. Cé gur féidir leat do bhrabhsálaí Idirlín a shocrú chun teicneolaíocht fianáin a chur as feidhm, ní mholaimid duit é a dhéanamh mar gur féidir nach n-oibreoidh coda den ghréasán seo nó ár seirbhísí ar líne i gceart nó ar fad b’fhéidir.

Braitheann an dóigh chun fianáin a chur as feidhm ar an bhrabhsálaí a roghnaigh tú. Thug muid naisc do shuíomh gréasáin Microsoft agus Netscape duit chun gur féidir leat fianáin a chur as feidhm ar do ríomhaire.

Úsáideann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí Google Analytics le cuidiú leo anailís a dhéanamh ar conas a úsáideann daoine stateboards.ie. Úsáideann an uirlis anailíse seo ‘fianáin’ chun gnáth-eolas faoi logáil idirlín agus eolas faoi iompar an chuairteora a bhailiú i bhfoirm gan ainm. Aistrítear an t-eolas a bhailíonn an ‘fianán’ faoi d’úsáid den suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) chuig Google. Úsáidtear an t-eolas ansin chun úsáid an chuairteora den suíomh gréasáin a mheas agus chun tuairiscí staitistiúla faoi ghníomhaíocht ar an suíomh gréasáin a chur le chéile don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Ní úsáidfidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (agus ní ligfidh siad do thríú páirtí ar bith) an uirlis anailíse staidrimh chun súil a choinneáil ar, nó eolas a bhailiú, eolas faoi chuairteoir ar ár suíomh a d’fhéadfadh duine a aithint. Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonra a bhailítear ón suíomh seo le heolas ar bith a d’fhéadfadh duine a aithint ó fhoinse ar bith mar chuid dár n-úsáid d’uirlis anailíse staidrimh Google. Ní dhéanfaidh Google ceangal idir do sheoladh IP le sonra ar bith eile atá ag Google. Ní cheanglóidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí nó Google nó ní dhéanfaidh siad iarracht seoladh IP a cheangal le haitheantas úsáideora ríomhaire.

Ma úsáideann tú Internet Explorer, Fianáin ar Internet Explorer

Má úsáideann tú Netscape, Fianáin ar Netscape

Má théann tú ar ár suíomh nó má thógann tú eolas uaidh, bailímid agus cuirimid an t-eolas seo i dtaisce:

Úsáideann cláir bogearraí an t-eolas thuas ar ár suíomh gréasáin chun staitisticí a chruthú, a chuireann ar ár gcumas a fháil amach cé mhéad daoine a úsáideann na rannáin éagsúla ar ár suíomh, a fháil amach cén t-eolas is mó agus is lú a bhfuil suim ann, sonraí faoi dhearadh teicniúil a shocrú, monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiúchán an chórais, agus cuidiú linn chun go mbeidh an suíomh níos úsáidí do chuairteoirí.

Tá muid tiomanta do sheirbhísí slán ar líne a sholáthar. Mar sin, tá gach gníomh a dhéantar le suíomhanna idirnáisiúnta cosanta trí chriptiú a tá de réir chaighdeáin idirnáisiúnta. Cosnaíonn ballaí dóiteáin agus córais aimsithe ionraidh ár bhfreastalaithe Idirlín. Ní féidir theacht ar na freastalaithe seo taobh amuigh den seomra ina bhfuil siad, agus níl cead ach ag daoine a bhfuil údarás acu dul isteach ann.

Chomh maith le sin, tá saineolaithe slándála neamhspleácha fostaithe againn chun comhairle a thabhairt dúinn faoi n-ár gcórais.