Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin ar an mBord i gCuideachta Phort Phort Láirge An tAire Iompair
08/09/2021 29/09/2021
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Ospidéal San Séamas An tAire Sláinte
02/09/2021 30/09/2021
Ceapacháin ar Bhord na Comhairle Ealaíona An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte
15/09/2021 06/10/2021
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann An tAire Sláinte
23/09/2021 14/10/2021
Appointments to the Board of An Post Minister for the Environment, Climate and Communications
23/09/2021 14/10/2021
Appointments to the Board of the Sustainable Energy Authority of Ireland Minister for Environment, Climate and Communications
24/09/2021 15/10/2021

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Appointment to the Major Projects Advisory Group Minister for Public Expenditure and Reform
09/09/2021 30/09/2021
Chairperson and Members of the Advisory Council against Economic Crime and Corruption Minister for Justice
17/09/2021 08/10/2021