Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin ar Bhord Coillte CGA Minister for Agriculture, Food and the Marine
02/04/2019 23/04/2019
Ceapachán ar Bhord Bainistíochta Champas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh Minister for Children and Youth Affairs
20/03/2019 24/04/2019
Ceapachán ar Bhord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath An tAire Sláinte
29/03/2019 24/04/2019
Ceapachán ar Bhord Ghailearaí Ealaíne Crawford An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
03/04/2019 24/04/2019
Ceapachán ar Chathaoirleach den RTB Minister for Housing, Planning and Local Government
08/04/2019 29/04/2019
Tá dhá fholúntas do ghnáth-bhaill le líonadh ar an Bhord um Thaighde Sláinte Minister for Health
28/03/2019 02/05/2019
Ceapacháin ar Bhord an Údarás Náisiúnta Iompair Minister for Transport,Tourism and Sport
18/04/2019 13/05/2019
Appointments to the Board of An Post The Minister for Communications, Climate Action and Environment
18/04/2019 13/05/2019

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Ceapachán mar Chathaoirleach den Choiste Náisiúnta Scagthastála - Éire Minister for Health
05/04/2019 25/04/2019
Appointment as Member of the Environmental Protection Agency Advisory Committee The Minister for Communications, Climate Action and Environment
04/04/2019 26/04/2019
Appointment to the PSI's Disciplinary Committees PSI
09/04/2019 26/04/2019
Ballraíocht de Bhord Rialúcháin Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath TU Dublin Governing Body
Nach bhfuil sonraithe 08/05/2019