Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin chuig poist neamhghairmiúla ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar Bhoird Chlárúcháin An tAire Sláinte
20/02/2020 09/04/2020
Ceapachán chuig an Bord Um Chúnamh Dlíthiúil An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
27/02/2020 17/04/2020
Ceapachán chuig an Bord Bord Bia An tAire Talmahaíochta, Bia agus Mara
28/02/2020 17/04/2020
Ceapachán do Chathaoirleach agus Gnáthchomhaltaí chuig Údarás Fuinnimh Inmharthana Na hÉireann An tAire Cumarsáide, Gnomhaithe ar son na h Aeráide & Comhshaoil
Nach bhfuil sonraithe Nach bhfuil sonraithe
Ceapachán chuig an Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil An tAire Sláinte
02/03/0020 21/04/2020

Faoi láthair níl aon cheapachán ar fáil nach dtagann faoi na Treoirlínte. Déan seiceáil ar ais linn go luath le do thoil.