Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin ar Bhord Chlárlann Náisiúnta Ailse na hÉireann an tAire Sláinte
30/03/2021 20/04/2021
Ceapachán ar Bhord Ervia An Aire Tithíochtaí, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
26/03/2021 23/04/2021
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord na Gníomhaireachta Forbartha Talún An tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
08/04/2021 29/04/2021

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Appointment to Performance Assessor Sub Committee of the Medical Councils Registration and Continuing Practise Committee Medical Council
22/03/2021 19/04/2021
Expressions of interest to serve as a Member of the Governing Body of Technological University Dublin Minister of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science
12/04/2021 28/04/2021
Member of the National Competitiveness and Productivity Council Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade & Employment
09/04/2021 30/04/2021