Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord EirGrid An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
26/07/2019 23/08/2019
Ceapacháin ar Bhord na Comhairle Ealaíon An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
06/08/2019 03/09/2019
Ceapacháin ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
07/08/2019 04/09/2019
Iarrtar Léirithe Spéise le haghaidh Ceapacháin chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte An tAire Sláinte
08/08/2019 05/09/2019
Iarrtar Léirithe Spéise chun Cathaoirleach agus Gnáthchomhaltaí a cheapadh chuig Bord Ospidéal Beaumont An tAire Sláinte
10/07/2019 06/09/2019
Ceapachán ar an Údarás Clárúcháin Maoine An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
09/08/2019 06/09/2019
Ceapachán ar an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta An Aire Gnó, Fiontar agus Nuaálaíochta
13/08/2019 10/09/2019

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Appointments to the National Screening Committee - Ireland An tAire Sláinte
24/07/2019 30/08/2019
Appointments of Lay Members of the Complaints Committee of the Legal Services Regulatory Authority Department of Justice and Equality
11/07/2019 13/09/2019
Appointments of Lay Members positions on the Review Committee of the Legal Services Regulatory Authority Department of Justice and Equality
11/07/2019 13/09/2019