Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Appointment of a Chairperson and Directors to the Voluntary Health Insurance Board Minister for Health
15/11/2019 06/12/2019
Appointment to the Board of the Irish Blood Transfusion Service Minister for Health
18/11/2019 09/12/2019
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Comhlacht Chalafort Átha Cliath An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
27/11/2019 03/01/2020
Ceapacháin ar Bhord Léargas (An Biúró Malairte) An tAire Oideachais agus Scileanna
27/11/2019 03/01/2020
Ceapacháin ar Bhord Raidió Teilifís Éireann Minister for Communications, Climate Action and Environment
26/11/2019 07/01/2020
Ceapacháin chuig Coimisiún an Bhanc Ceannais Minister for Finance
25/11/2019 10/01/2020
Ceapacháin chuig Bord Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
29/11/2019 10/01/2020

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Appointments to the Open Data Governance Board Minister for Public Expenditure and Reform
20/11/2019 13/12/2019
Vacancies on the Board of The Abbey Theatre Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht
04/12/2019 08/01/2020