Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Cathaoirleach ar An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine Minister for Justice and Equality
13/01/2020 03/02/2020
Ceapacháin chuig Ard-Mhúsaem na hÉireann Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht
13/01/2020 03/02/2020
Ceapacháin chuig Bonneagar Iompair Éireann An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
16/01/2020 06/02/2020
Appointments to the Board of the Health and Safety Authority Minister of State for Trade, Employment, Business, EU Digital Single Market and Data Protection
22/01/2020 12/02/2020
Ceapachán chuig An Chomhairle um Thaighde in Éirinn Minister for Education and Skills
24/01/2020 14/02/2020
Ceapachán chuig Bord An Post An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil
20/01/2020 17/02/2020
Ceapacháin ar Údarás an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte An tAire Sláinte
27/01/2020 18/02/2020
Appointment to the Board of the Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) An tAire Airgeadais
28/01/2020 18/02/2020

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Ceapacháin ar Choistí de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Bord ACÉ (NMBI)
13/01/2020 07/02/2020
Ceapachán chuig an Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath An tAire Oideachais agus Scileanna
24/01/2020 07/02/2020
Bhall dUdaras Ceannais Ollscoile agus/no ar Bhord Chomhairle Bhealoideas Eireann An tAire Oideachais agus Scileanna
24/01/2020 21/02/2020