Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin chuig Bord Iascaigh Mhara An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara
06/05/2020 27/05/2020
Ceapacháin chuig an Bord Gníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní An tAire Airgeadais
07/05/2020 28/05/2020
Ceapacháin chuig Bord na Comhairle Oidhreachta An Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
14/05/2020 04/06/2020
Ceapacháin ar Bhord Choimisiún Forbartha an Iarthair An tAire Forbartha, Tuaithe agus Pobail
22/05/2020 12/06/2020

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Ceapachán chuig an Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil An tAire Sláinte
11/05/2020 01/06/2020
Appointment of a Director Consumer Interest to the Board of the Investor Compensation Company DAC Minister for Finance
22/05/2020 29/06/2020