Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Chuideachta Poirt na Sionainne agus Fhainge tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt nister for Transport, Tourism and Sport
29/11/2018 02/01/2019
Ceapacháin ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann An tAire Sláinte
27/11/2018 04/01/2019
Ceapachán chuig Bord Udarás Sábháilteachta Bia na hÉireann Minister for Health
04/12/2018 08/01/2019
Appointment to the Board of the Health Products Regulatory Authority Minister for Health
11/12/2018 08/01/2019
Appointments to the Boards of Córas Iompair Éireann, Bus Átha Cliath (Dublin Bus), Bus Éireann and Iarnród Éireann (Irish Rail) Minister for Transport, Tourism and Sport
10/12/2018 09/01/2019
Ceapacháin ar Bhord Údarás Sláinte Árachais na hÉireann An tAire Sláinte
12/12/2018 10/01/2019

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Ceapachán chuig Coistí Comhairle na nDochtúirí Leighis The Medical Council
03/12/2018 18/12/2018