Réamh-Iarratas – Ceistneoir Féinmheasúnaithe

Ceapacháin Boird Stáit Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Ceapacháin ar Bhord Údarás Aerfort BhÁC cpt An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
23/09/2019 21/10/2019
Ceapacháin ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatricigh An tAire Sláinte
11/10/2019 01/11/2019
Ceapacháin ar Bhord an Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre An tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
11/10/2019 01/11/2019

Ceapacháin nach dtagann faoin na Treoirlínte Ceapachán De Dáta Fógraíocht Dáta deiridh
Please note that while the following appointments are advertised on stateboards.ie, the campaigns are run by the relevant departments. Any queries should be directed to the appropriate department.
Appointments to the Appeal Board of the Irish National Accreditation Board The Health and Safety Authority
03/10/2019 01/11/2019
Membership of the Ethics Committee of the Medical Council The Medical Council
17/10/2019 06/11/2019
Appointment of Chairpersons for the Committees of Inquiry CORU
16/10/2019 08/11/2019