Ceapachán mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu chun an ról mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann a líonadh.

Riachtanach:
 
Ba chóir d’iarrthóir oiriúnach ar an bpost fianaise de thaithí shuntasach agus scileanna suntasacha ag leibhéal sinsearach cuí i gceithre cinn, ar a laghad, de na réimsí seo a leanas a léiriú ina n-iarratas: 

• cuntas teiste maidir le torthaí a bhaint amach ag leibhéal sinsearach cuí in eagraíocht mhór chasta agus tuiscint mhaith ar dhea-chleachtas sa rialachas corparáideach, i réimse an riosca agus maidir le hathruithe a bhainistiú 
• Taithí fhairsing ar bho(i)rd san earnáil phríobháideach nó phoiblí, lena n-áirítear taithí shuntasach in eagraíocht mhór chasta;
• Taithí ar Chathaoirleacht a dhéanamh ar fho-choiste de Bhord in eagraíocht mhór chasta;
• Taithí ar mhaoirseacht a dhéanamh ar chláir mhóra bhainistíochta athruithe in eagraíocht mhór chasta;
• Taithí ar chóras sláinte na hÉireann nó ar chórais sláinte Idirnáisiúnta, nó 
• Taithí ar an timpeallacht rialála ina n-oibríonn Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann. 
 
Inmhianaithe:

• Taithí ar Chathaoirleacht a dhéanamh ar Bhord Stáit nó ionadaíocht a dhéanamh don Chathaoirleach in eagraíocht mhór chasta; nó
• an cumas a chinntiú go dtugann an Bord treoir, dúshláin agus tacaíocht don POF agus don fhoireann feidhmiúcháin chun straitéis agus pleananna na heagraíochta a bhaint amach, agus iad a thabhairt chun cuntais;

Dáta Dúnta:  3i.n. ar an Déardaoin 21 Deireadh Fómhair 2021

Baile Átha Cliath

21291102_Chair IBTS booklet Final.pdf

23/09/2021

21/10/2021

21291102