Ceapachán mar Chathaoirleach ar an mBord don Seirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS)

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna ag lorg iarratais ó iarratasóirí cuícháilithe le ceapadh mar Chathaoirleach ar an mBord don Seirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS), an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna.

Níor cheart go mbeadh aon choinbhleachtaí leasa ag iarratasóir a bheadh ag baint dá c(h)umas  ról mar bhall den Bhord a ghlacadh.

Riachtanach


Caithfidh iarratasóirí a léiriú go bhfuil inniúlacht acu ceannaireacht  a ghlacadh ii dtimpeallacht ina bhfuil  geallsealbhóirí iolracha tráth go bhfuil athrú agus dúshláin shuntasacha i gceist.
Ní mór d’iarratasóirí a léiriú go bhfuil acu:
Taithí bhainistíochta shinsearaigh san earnáil phoiblí, phríobháideach, charthanach nó dheonach
Taithí iomchuí maidir le feidhmeanna an Bhoird
Taithí cheana ag leibhéal boird.

Inmhianaithe


B’fhearr i bhfad stair ghairme a léireodh eolas agus taithí maidir le dhá cheann ar a laghad díobh seo a leanas:
Próiseáil ar éilimh/iarratais le gné de bhreithiúnas  agus tuiscint ar phrionsabail an Dlí Riaracháin
Cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe agus moltaí easaontacha a réiteach
Scileanna anailíse agus cinnteoireachta
Cumas oibriú le daoine eile agus comhdhearcadh a chothú
Scileanna maithe cumarsáide agus idirbheartaíochta
Scileanna eagrúcháin 


Is féidir tuilleadh eolais a fháil san Leabhrán Eolais.
 

Dáta dúnta: 15:00 ar 17 Iúil 2019

Baile Átha Cliath

19131207_Information booklet Final Chair Solas 3.pdf

05/06/2019

17/07/2019

19131207