Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta ar eolas agus seirbhísí a sholáthar gur féidir leis an líon is mó daoine a theacht air. Tá ár dtiomantas sa mhéid seo luaite inár gCairt do Chustaiméirí.

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin phoiblí tiomanta ar chinntiú go mbeidh an suíomh gréasáin seo de réir chaighdeán “Double A” de chuid an World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Content (WCAG 1.0). Ciallaíonn sin go mbeidh gach leathanach de réir gach pointe seiceála sa chéad dá thosaíocht de chuid WCAG 1.0 a bheidh de réir Chód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais faoi Inrochtaineacht ar Sheirbhísí Poiblí agus ar Eolas a Sholáthraítear do Chomhlachtaí Poiblí.

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin phoiblí tiomanta ar chinntiú go mbainfidh na nithe a cuireadh leis an suíomh gréasáin seo “Leibhéal AA” de chuid an World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Content (WCAG 2.0) amach.

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta ar chinntiú go mbeidh inrochtaineacht mar chuid d’iarratas ar sholáthar sa todhchaí do chórais nó d’uasghrádú ar chórais reatha ó thríú páirtí.

Baineann an suíomh amach “Leibhéal AA” den World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Tá muid tiomanta ar chinntiú go mbaintear an leibhéal céanna amach maidir le treoirlínte inrochtaineachta a chomhlíonadh i dtaca le gach rud sa bhreis agus gach eolas nua a chuirtear ar an suíomh.

Tá treoir thíos do struchtúr an tsuímh:
Tá an príomh-neascleanúint ar bharr an leathanaigh. Tá an nascleanúint roinnte i gcúig fho-rannán. Is féidir leat an suíomh a leanúint má úsáideann tú mapa an tsuímh.
Sa rannán do Cheapacháin ar Fáil tá achoimre eolais faoi cheapacháin ar Bhoird Stáit. Cliceáil ar cheapachán chun tuilleadh eolais a fháil agus déan iarratas ar cheapachán.
Sa rannán do Chód Cleachtais tá naisc do dhoiciméid gur féidir a thógáil anuas a bhaineann le Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.
Sa rannán Fúinn tá eolas faoi Stateboards.ie, na gnáth-inniúlachtaí do phost ar bhord chomh maith le critéir cáilitheachta.
Is féidir féachaint ar an suíomh i mBéarla nó i nGaeilge. Más mian leat an teanga a athrú roghnaigh an teanga a theastaíonn uait ag barr an leathanaigh ar dheis.
Tá an dara nascleanúint ag bun an leathanaigh. Sa nascleanúint seo tá naisc chuig inrochtaineacht, mapa suímh, SF, téarmaí agus coinníollacha, ráiteas príobháideachta agus riachtanais suímh.

Tá roinnt doiciméad ar an suíomh gréasáin ar fáil i Leagan Doicéiméad Iniompartha (PDF). Chun PDFnna a oscailt ní mór duit an bogearra saor in aisce Adobe Acrobat Reader a thógáil anuas agus a shuiteáil. Murar féidir leat an t-eolas a fháil i leagan PDF ar an suíomh gréasáin seo, cuir ríomhphost chuig info@stateboards.ie nó glaoigh ar 01 8587400 agus tabharfaimid leagan eile duit.

Cuirimid fáilte roimh aon aiseolas faoi inrochtaineacht d’úsáideoirí a bhfuil míchumas orthu agus bheimis buíoch dá gcuirfeá ar an eolas muid faoi aon rud a ndearna muid dearmad air. Cuir ríomhphost chuig info@stateboards.ie chun aon fhadhb inrochtaineachta a thuairisciú.
Má tá míchumas ort agus go n-úsáideann tú an suíomh gréasáin seo agus go bhfuil fadhb agat le hinrochtaineacht ar an suíomh nó más mian leat aon ghné maidir le hinrochtaineacht san fhoirgneamh nó faoinár seirbhísí a phlé, téigh i dteagmháil lenár nOifigeach Inrochtaineachta Amanda Kavanagh. Tabhair faoi deara gur chóir fiosrúcháin nach bhfuil baint acu le míchumas a dhíriú chuig an Líne Chabhrach ag + 353-1-858-7400 nó info@stateboards.ie